Modul 1 er klar nu og de resterende vil blive produceret i løbet af 2023 og 2024.

 

Kurset ”Helhedsorienteret arbejde med udsatte og traumatiserede børn og unge” er udviklet til dig – der gerne vil styrkes i arbejdet med at sikre børns og unges sundhed, udvikling og trivsel. 

Pris for modul 1

HVAD DU FÅR UD AF KURSET

Redskaber til at
passe bedre på dig selv


Efter gennemførelse af det første modul vil du være blevet klogere på og fået redskaber til at passe bedre på dig selv og dit nervesystem i dit daglige arbejde med det formål at opbygge resiliens og modstandskraft til at arbejde med de udsatte og traumatiserede børn, unge og deres familier i dit daglige arbejde. 
Her vil du opnå en grundlæggende forståelse for forsvarsnervesystemets funktion og reaktionsmønster, evnen til regulering og co-regulering og hvordan disse viser sig i et sundt nervesystem op imod et nervesystem præget af traumer og belastning samt at bruge denne viden til at understøtte din egen og kollegaernes arbejdsglæde, men også børnene og de unges heling. 

Indsigt i
hvad traumer er


Efterfølgende vil du også opnå en forståelse for, hvad traumer er, hvilke forskellige slags traumer som findes, hvordan de opstår og hvilke faktorer og handlinger som kan være beskyttende mod at overvældende hændelser og livsvilkår bliver til traumer. Dette vil give dig et stærkt fundament at møde børnene og deres familier mere traumeinformeret i dit daglige arbejde. Du vil opnå viden om arbejdet med stabilisering og regulering af traumatiserede børn og mulighederne for at understøtte barnets heling ovenpå at have oplevet traumatiske hændelser og livsvilkår. Det vil kunne kvalificere dit daglige arbejde og hjælpe med at klarlægge, hvor du kan gøre en forskel og hvor andre professionelle eventuelt skal på banen i et helhedsorienteret perspektiv.

Løsningsfokuserede
metoder


Undervejs i forløbet vil du blive klogere på den rendyrkede løsningsfokuserede metode, dens struktur og mindset og spørgsmålstyper og hvordan den virker i praksis i forhold til at skabe bæredygtige forandringer baseret på de involveredes styrker, ressourcer og kompetencer. Herefter vil du opnå viden om tilpasningen af denne tilgang til arbejdet med udsatte og traumatiserede børn præget af arbejdet i høj risiko og høj kompleksitet, blandt andet at lave balancerede risikovurderinger i forhold til børnenes sikkerhed, sundhed, trivsel og udvikling med inddragelse af alles perspektiver.

Inspiration og
dialogværktøjer


Du vil også kunne inddrage børn centralt i dit arbejde på en tryg og skånsom måde passende til deres alder og blive introduceret til både dialogredskaber og ord- og billedprocesser med forældre og børn til at give børnene alderssvarende forklaringer på familiens udfordringer. Herudover vil du få inspiration til at kunne afdække, motivere, aktivere og inddrage professionelt og privat netværk til gavn for børnenes sikkerhed, sundhed, trivsel og udvikling.

Trivsel- og
udviklingsværktøjer


Der vil være adgang til udvalgte værktøjer til at kunne understøtte børnenes trivsel og udvikling i det daglige arbejde, så man har nogle konkrete værktøjer at kunne bringe i spil til børnenes heling på en relevant måde i forhold til den kontekst, som du arbejder i. Blandt andet vil du få inspiration til at kunne lave psyko-education omkring traumer til børn, unge, deres forældre og fagprofessionelle og bruge deres forståelse af barnets forhold til at alle involverede kan forstå barnet ud fra, hvad der er sket med det fremfor hvad der er galt med det.

Traume
Helingscirklen


Efter sidste modul vil du med udgangspunkt i Traume Helingscirklen kunne lave en relevant behandlingsplan eller handleplan for barnet og familien ud fra til barnets problemstilling og som du kan tilpasse til det råderum og handlerum, som du har tilgængelig i den kontekst du arbejder i.

Pris for modul 1

KURSET INDEHOLDER


Et online forløb med 8 moduler med særligt udvalgt indhold af alt det materiale, som jeg gennem årene som underviser har fundet ud af at mange professionelle er særligt optaget af. Det er også et udvalg af alle de ting, som jeg selv har fundet allermest relevant for arbejdet med udsatte og traumatiserede børn gennem min lange opdagelsesrejse i feltet.  

Hvert af de 8 moduler består af videooplæg eller filmfortællinger fra praksis samt uddybende skriftligt materiale bestående af både tekst, øvelser og illustrationer af det, som jeg har berørt i videoen. På den måde vil modulerne vil forene både elementer af den mest relevante forskning sammen med teori og metode og eksempler fra praksis kombineret med øvelser og teknikker til at kunne hjælpe med at omdanne det hele til den enkelte kursists egen kontekst. 

Modulerne sælges individuelt til 149 kr. inkl. moms

 

DE 8 MODULER ER:

Pris for modul 1

HVAD MINE KURSISTER SIGER

PRIS FOR MODUL 1

Modul 1 er klar nu og de resterende vil blive produceret i løbet af 2023 og 2024.

Modul 1 - "At kunne brænde uden at brænde ud"

149 DKK

  • "At kende til nervesystemet og dets måde at fungere på under pres er vigtigt for at kunne udvikle resiliens og modstandskraft som professionel på børneområdet og forebygge stress og udbrændthed "
  • 4 videoer med fortællinger fra praksis (ca. 90 min.)
  • Linkkatalog til artikler, videoer, Ted Talks m.v.
  • Over 30 siders inspiration, værktøjer og øvelser
KØB NU

Frequently Asked Questions

LIDT OM MIG
DER STÅR BAG SAFE CHILDREN ACADEMY

Mit hjerte har i over 20 år været dedikeret til at gøre en forskel for udsatte og traumatiserede børn, unge og deres familier – både direkte og gennem uddannelse og supervision af i omegnen af 1.000 professionelle gennem årene. 

Mit speciale nu er høj risiko og høj kompleksitet og jeg arbejder konstant med at finde nye og bedre veje til at kunne gøre det bedre for de mennesker, som jeg møder hver dag både familier og professionelle. Det har altid været min drivkraft – at gøre det bedre, mere skånsomt, respektfuldt og mere inddragende og samskabende for hver dag og hvert møde.

MERE OM MIG