Det er hele vejen rundt som skal arbejdes

Sæson #1

”Det er hele vejen rundt som skal arbejdes, men familien har ressourcerne i sig - det skal vi huske”

Ann Provis er uddannet socialpædagog, psykomotorisk terapeut, familieterapeut og supervisor og er i dag
faglig leder af Københavns Kommunes tilbud til børn og unge i familier med rusmiddelproblemer ved navn
”Barndom i Balance – opvækst og rusmidler”. Et tilbud som tidligere hed ”De drikker derhjemme” og som
hun i 2007 var med til at starte. Ann har gennem mange år i feltet opbygget en meget stor ekspertise
indenfor arbejdet med at hjælpe børn og familier med rusmiddelproblemer. I denne podcast gør Ann os
klogere på de udfordringer familier med rusmiddelproblemer oplever og hvordan vi kan hjælpe dem bedst
muligt i samarbejder, mens hun slutter af at dele med sine bedste anbefalinger til os.