De vil gerne skolen... de kan det ikke...

Sæson #1

”Vi er nødt til at sætte os ned og give os tiden til at se, hvad er det det handler om… og vi kan ikke dømme nogle ude… vi kan ikke dømme skolen ude… vi kan ikke dømme hjemmet ude… for alting spiller jo sammen for det her lille menneskes livsverden… og det er vi nødt til at tage hånd om” Anja Maria Engel er uddannet lærer, har en Master i Special - & Socialpædagogik og har siden 1994 arbejdet på det special og socialpædagogisk område som lærer, afdelingsleder og specialpædagogisk konsulent. På nuværende tidspunkt er Anja projektleder for et projekt for børn med diagnoser og skolevægring under Tappernøjefonden kaldet ”Koblingen” og er ved siden af også selvstændig specialkonsulent og løser supervisionsopgaver i folkeskolen, holder oplæg om Lov Arousal, skolevægring og diagnoser m.m. sammen med kollegaen Vibeke Lundstrøm. I denne podcast deler Anja ud af sin viden og erfaringer med skolevægring og gør os klogere på kompleksiteten i problemstillingen og hvordan vi i samarbejdet med alle involverede finder vejen for hvert enkelt barn til at overvinde udfordringerne.